Home / Tin Tức Dự án Sky Park Residence (page 2)

Tin Tức Dự án Sky Park Residence

Dự án Sky Park Residence – Số 3 Tôn Thất Thuyết

Tổ hợp trung tâm thương mại, tiện ích công cộng và Căn hộ cao cấp tại mặt đường Tôn Thất Thuyết. Tin tức liên quan về chung cư Sky Park Residence.

Hợp đồng mua bán căn hộ Sky Park Residences

Hợp đồng mua bán căn hộ Sky Park Residences CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CĂN HỘ SỐ: …………….. Số: …../201…./HĐMBCH-SPR/TXD GIỮA …………………………………………………………….. Và Ông/Bà: «TÊN_KH» Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 2017 …

Xem chi tiết...

0989 134 111